Friday, October 06, 2006

Halkla İlişkilerde Son Trendler? / Meral Saçkan - Barika Göncü

ICCO
İngiltere'de 1986 yılında kurulan ICCO (international Communications Consultancy Organisation) 98'de ABD'nin katılmasıyla güçlenmiş, 2006 daki haliyle 29 ülkenin yerel derneklerinin üye olduğu 25.000 katılımcısıyla dünyanın en büyük danşmanlık organizasyonu haline gelmiştir.
ICCO Misyonu;
* Uluslararası Mesleki Standartlar (liderlik ve iletişim, iş planlaması, iş geliştirme, mali sistemler, kampanya yönetimi, müşteri memnniyeti, yeni müşteri, insan kaynakları yönetimi)
* Uluslararası Etik Standartlar (2003 Stockholm Bildirgesi, Uluslararsı CMS denetimi ve kalite belgesi)
* Dünyanın en iyi örneklerini paylaşmak ve yaymak
* Pazar bilgilerini sağlamak
* Üyeler arası iş fırsatları yaratmak
ICCO Faaliyetleri;
* ICCO Dünya Raporları
* ICCO Dünya Zirveleri - Eğitim Programları-
* CMS Denetim - açık bilgi platformu
IDA
2004'te 14 şirketle kurulan İDA'ya şu an 16 PR şirketi üye ve üyeleri arasında 400 çalışanı, 200 reklamvereni bulunmakta.
IDA Faaliyetleri;
* Eğitimler - Stratejik İletişim Eğitimi -
* Üniversite öğrencileri İDAnın staj programına katılıyor.
* Özel eğitim programları var. - Kriz iletişimi, gündem yönetimi, finansal halkla ilişkiler.. -

Halkla İlişkilerde Bugün

Halkla İlişkiler büyüyor.. %27
Uluslararası alanda halkla iliişkiler gelişiyor. % 60
En fazla halkla ilişikiler hizmeti alan kollar; Bilişim/Teknoloji/Telekominikasyon/Sağlık/Biyoenerji
Halkla İlişkiler Ajanslarından en çok talep edilen hizmetler;
Medya İlişkileri, Kurumsal İletişim, Pazarlama yönelimli PR
Halkla İlişkiler Ajanslarından en az talep edilen hizmetler;
Organizasyonlar, Yatırımcı İlişkileri, Kurumiçi İletişim
Büyümeyi sağlayan faktörler; olgunlaşan PR pazarı, ekonomide gelişme, yabancı yatırım
Büyümeyi etkileyen faktörler; yetenekli eleman azlığı, ekonomik yavaşlama, PR faliyetlerinin maliyetlerinin düşürülmesi

Halkla İlişkilerde Gelecek

Dünya değişiyor.( Devlet ilişkileri, uluslararası Pazar, tüketiciler, medya, inanç sistemi, güven değişiyor.)
Toplumda iş dünyasına duyulan güven azalıyor.
STK!lara duyulan güven artıyor.
Tüketici ve paydaş güveninin kazanılması gerekiyor. (Alınan/uygulanan kararlarda değil, karar aşamasında paydaş ilişkileri önem kazanıyor.
Reklam güvenilirliğini yitiriyor.
PR tüm bunları toplamada lider konumda..

Halkla İlişkiler Nereye Gidiyor?

- Açık ve kesintisiz iletişim
- Özellikle finans konularında şeffaflık
- Uzun vadeli düşünceler
- Kollektif uzlaşım
- KSS

Nasıl hazırlanacağız?
- İtibar yönetimi; önce kendimizin her türlü ayıptan uzak durması lazım (Bireysel Etik)
- Mükemmel insan kaynakları bulup, eğiteceğiz ve elimizde tutacağız
- Paydaşları karar süresine katılan, geri bildirimleri olan ve yorumlayan kişiler olarak konumlandıracağız
- İletişim danışmanıyız, iş danışmanı değil
- Mükemmel stratejiler, mükemmel taktikler geliştireceğiz
- Değerlendirme çok önemli
- PR’ın önemini yöneticilere ve şirket sahiplerine anlatacağız

SONUÇ

Geçmiş Gelecek
İletişim Ayrıydı. Bütünleşik
PR Ajanstı. İletişim Danışmanlığı
Ürün Destektik. Marka muhafızlarıyız
Basın İlişkileri Önemliydi Sosyal Paydaşlarda önemli
İletişim Tek yönlüydü Çok yönlü
Kültür Tek kültürlülük Çok kültürlülük

İletişim gün geçtikçe farklı noktalara kayıyor; internet ve blog gibi.. Hatta bloglar artık gazete haberlerine bile kaynaklık edebiliyorlar. Şirketler de blogları kullanmaya başladı. KSS’nin bir kısmı yasal sorumluluk haline gelecek.

- Hizmet verdiğimiz herkesin beklentileri artacak, gerçekten kalifiye ve şirketlerle doğru ilişkiler kuranlar ayakta kalacak.
- Farklı alanlarda, farklı sektörlerin dillerini kullanacağız.Tüketiciler resmi şirket söylemi dışında kendileri gibi konuşan insanlar istiyorlar.
- Tüketicilerin karar, hatta tasarım sürecine katılmaları gerekiyor.
- Şirket şeffaflığının ve güvenin arttırılması şart.
- Çeşitlilik, çok yönlü bilgi akışı; farklı grupları ortaya çıkartıyor.

İletişim ve teknolojinin her ne kadar gelişsede; BİREBİR İLETİŞİM’in önemi devam edecek!

No comments: