Saturday, August 19, 2006

Tümleşik Pazarlama İletişimi

Şirketlerin pazarlama aktivitelerini desteklemeye yönelik olan pazarlama iletişiminin ana amacı, müşterilerin sizi doğru tanımasını ve insanların sizinle iş yapmasını sağlamaktır. Şirketinizin sunduğu ürün veya hizmetlerin satışındaki başarı veya başarısızlık sadece pazarlama iletişimine bağlanamaz. Tanıtım, diğer pazarlama bileşenlerinin yerini alamaz, ancak tanıtıma gereken önemi vermeyen bir pazarlama çalışması da istenilen verimliliği sağlamayacaktır. Pazarlama planınızla uyumlu hazırlanacak bir tanıtım planı kapsamında yürütülecek tanıtım çalışmalarının, şirketinizin ekonomik gelişmesine büyük katkısı olacaktır.

İstenilen etkide bir pazarlama iletişimi için bir çok yaratıcı stratejiler geliştirilebilir. Pazarlama iletişimi için stratejik plan geliştirirken dikkat edilmesi gereken temel nokta, öncelikle müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve daha sonra sunduğunuz ürün veya hizmetlerin bu ihtiyaçları nasıl karşılayacağını göstermek olmalıdır.

Tanıtıma yönelik stratejilerinizi belirlerken unutmamanız gereken bir diğer önemli konu da, pazarlama iletişiminin bir bütün olarak ele alınması gerektiğidir. Yani pazarlama iletişimi için sadece tek bir mecrayı kullanmak, insanların sizi doğru tanımasını engelleyecek, bütünsel bir pazarlama iletişimine sahip rakipleriniz karşısında hedef kitlenizin ürün veya hizmetlerinize olan inancı azalacaktır.

Pazarlama İletişimine yönelik olarak kullanılabilecek mecralar şunlardır: Kurumsal kimliğin uygulandığı elemanlar (antetli kağıt, kurumsal yayın ve dökümanlar, vb..), dergiler, gazeteler, direct mail (broşür, katalog vb), satış kanallarında kullanılacak tanıtım malzemeleri (broşür, afiş vb), dağıtım kanallarında kullanılacak tanıtım malzemeleri (araç üzeri grafik vb), outdoor, promosyon malzemeleri (takvim, ajanda vb), ürün ambalajları, web sitesi, CD, televizyon, radyo.

Tanıtım ve pazarlama iletişimi için ayıracağınız bütçeyi de gözönünd bulundurarark tanıtım planlarınız doğrultusunda hedef kitlenize etkili bir şekilde ulaşabilmek için gerekli olan mecraları saptamalı ve saptadığınız mecraları mesajınızı doğru aktarabilmek için birlikte kullanmalısınız. Bu tür bir çalışma hedef kitleniz gözünde, şirketinize ait bir kurumsal kimlik algısının oluşmasına da yardımcı olacaktır.

No comments: