Saturday, August 19, 2006

Mağaza içi İletişim

Avantajları
* Satın alma kararını hızlandırır. Özellikle yeni bir ürünün deneme satın alımlarında oldukça etkilidir. Reklamın harekete geçmede başarısız olduğu durumlarda tüketiciyi harekete geçirir.
* Satış elemanları ve aracılara dönük olduğunda, onları daha fazla satış çabası göstermeye özendirir. Perakendecileri daha fazla raf ayırmaya yönlendirir.
* Bir kere de satın alma miktarını arttırır. Satış promosyonu belli bir süreyi kapsadığı için, tüketici bu teşvikten maksimum derecede yararlanmayı arzular.
* Marka bağlılığının dönüşmesini, eşdeyişiyle marka bağlılığının başka bir markaya geçmesini ve bunun yanında da mevsimlik satışların düşmesini engeller.
* Hedef kitleye dönük postalama listesi oluşturmada büyük yararlar sağlar.

Dezavantajları
* İnsertler özelinde yanlış ürün seçimi firmanın imajına zarar verebilir.
* Bazı durumlarda satış özendirme faaliyeti ürün ya da markanın da önüne geçebiliyor.
* Satış özendirme faaliyetleri, sınırlı bir zaman periyodunda ya da mevsimsel olarak yapıldığından müşterinin beklentilerine ters düşebilir. Örneğin, müşteri yapılan bir indirimin daha uzun süreli ya da sürekli olmasını talep eder.
* Reklamla karşılaştırıldığında mağaza içi iletişimin geniş kitlelere ulaşma olanağı kısıtlı olabilir.

No comments: