Tuesday, July 07, 2009

Şemsin 40 Kuralı.. Yedinci Kural.

"Şu hayatta tek başına inzivaya kalarak, sadece kendi sesinin yankısını duyarak, Hakikat'i keşfedemezsin. Kendini ancak bir başka insanın aynasında tam olarak görebilirsin..."

No comments: