Saturday, June 24, 2006

KSS ve önemi!

Türkiye de gelmiş geçmiş en güzel KSS örneklerinden biri olan Kardelenler. Projenin içinde yer almayı gerçekten çok isterdim. Turkcell tüm çalışanlarıyla KSS'ye en güzel örneği verdi bence. Bizlerde sadece albümü edinerek biraz katkı sağladık belki. Belki onu bile yapmayıp, görmezden geldik.. Ama görenler çoktu ve Kardelenler kazandı.. Tabii kazandığı itibarla, kimliğinin güçlülüğüyle en çok Turkcell kazandı. Yıllarca KSSye en büyük örnek olacak ve bence okullarda okutulacak bir proje bu.
Tahmin edileceği gibi bugün Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinden bahsetmek istiyorum.

Öncelikle KSS'nin çalışanlar için faydalarını sıralayalım:
- Güvenli çalışma ortamı,
- IK politikalarında etkinlik,
- İstihdam maliyetlerinde azalma,
- Kurum içi iletişim kolaylığı,
- Fırsat eşitliği,
- Çalışma koşulları ve standartlarda iyileşme,
- Verimlilik artışı.

KSS gerçekte toplumsal bir sorunla ilişki kurmaktır. Bir bakıma bir kimlik ilanıdır. Bilinirlik ve farkındalık yaratır. Doğru yapıldığı takdirde itibar yaratır. İmajı itibara çevirir ve büyütür. Bir şirket için en önemli kazanım itibardır. İtibar işletmeler için en önemli kazanımdır. İtibarın kazanımı zor, kaybedilmesi kolaydır. KSS projeleri kurumsal bütünlük ve kimlikle sımsıkı örülmüş olmalıdır. Firmanın tüm çalışanları ise bu kimliğin bir parçası, bir temsilcisidir.

Dünya da global compact yani küresel sorumlulukta gün geçtikçe artmakta ve önem kazanmaktadır.

No comments: