Tuesday, June 30, 2009

Şemsin 40 Kuralı.. Üçüncü Kural.

"Kuran dört seviyede okunabilir. İlk seviye zahiri manadır. Sonraki batıni mana. Üçüncü seviye batıninin batınisidir. Dördüncü seviye o kadar derindir ki kelimeler kifayetsiz kalır tarif etmeye."

No comments: